Klachtenformulier Deeltaxi West-Brabant

Wilt u een klacht indienen over een rit, bijvoorbeeld de uitvoering van de rit of de behandeling door de chauffeur? Dan kunt u daarvoor dit formulier gebruiken. U kunt hier vanzelfsprekend ook complimenten of suggesties achterlaten.

  • Uw klacht of suggestie
  • Melder
  • Pashouder
  • Melding