Privacyverklaring

 

Het is voor PZN van groot belang om zorgvuldig om te gaan met de persoonsgegevens van onze reizigers. In dit privacy statement leest u hoe wij persoonsgegevens verwerken en waarvoor wij ze gebruiken.

PZN verwerkt persoonsgegevens op drie gronden:

  • Uitvoering van de overeenkomst;
  • Gerechtvaardigd (bedrijfs)belang;
  • of voor de gevallen waarin u toestemming geeft.

Soms is het voor het goed uitvoeren van de dienstverlening nodig dat PZN uw persoonsgegevens opvraagt. Wanneer deze gegevens niet beschikbaar zijn, dan kan PZN de dienstverlening wellicht niet goed uitvoeren.

Wanneer en waarvoor verwerkt PZN uw persoonsgegevens?

  • Voor de uitvoering van onze dienstverlening en de financiële afwikkeling hiervan;
  • Wanneer u contact heeft met PZN via telefoon, mail, chat, apps, social media of website;
  • Voor (interne) analyses;
  • Wanneer u toestemming heeft gegeven ;
  • Voor het behandelen van vragen en klachten.

Hoe lang bewaart PZN uw gegevens?

PZN bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk en nooit langer dan wettelijk is toegestaan. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt.

Wat zijn uw rechten?

U heeft het recht op inzage in uw eigen persoonsgegevens. Wanneer gegevens onjuist zijn, dan kunt u deze laten corrigeren. Ook heeft u recht op gegevensoverdracht. Wilt u uw gegevens bij PZN laten verwijderen? Dat is mogelijk vanaf het moment dat u geen (financiële) verplichtingen meer heeft bij PZN. 

Wijzigingen

PZN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wijzigingen worden kenbaar gemaakt via de website.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement of een klacht over de wijze waarop PZN persoonsgegevens verwerkt, neem dan gerust contact met ons op via onderstaand e-mailadres. Hier kunt u ook terecht met vragen over de (mogelijke) verwerking, aanpassing, aanvulling of verwijdering van uw gegevens. 

privacy@pzn-bv.nl

Wanneer u van mening bent dat PZN niet juist heeft gehandeld naar aanleiding van uw opmerking of klacht, dan kunt u bij de Autoriteit Persoonsgegevens een melding achterlaten via www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

De volledige versie van deze privacyverklaring kunt u hier vinden.