Beperkingen Regiotaxivervoer opgeheven

10-03-2023

De aanvullende afspraken voor klanten in het regiotaxivervoer, eerder ingesteld vanwege de coronamaatregelen, zijn niet langer van toepassing.

Controle gezondheidsklachten

Bij het boeken van de rit bij ons callcenter vraagt de telefonist(e) niet langer of u coronagerelateerde gezondheidsklachten heeft.

Mondkapje

De laatste beperking in het vervoer, het verplicht dragen van een mondkapje in de taxi, vervalt. Er blijft wel een (RIVM) advies gelden voor kwetsbare groepen om tijdens het reizen een mondkapje te dragen. De verplichting van het dragen van een mondkapje vervalt, voor u en voor de chauffeur.

Bezetting voertuigen

Er gelden geen beperkingen meer voor de bezetting in de voertuigen. Alle voertuigindicaties van klanten zijn weer actief